מיומנו של עו"ד עסקי בינלאומי

איך בוחרים מקום שיפוט ומנגנון ישוב סכסוכים?

November 23, 2017

במועד חתימת החוזה, איננו יודעים מי מהצדדים יפר את ההסכם ועל איזה סעיף. לכן ההחלטה על הדין ומקום היפוט הוא הימור.

אם באפשרותך להכתיב, תמיד מומלץ לבחור בישראל ובדין הישראלי, כי כתושבי המדינה, קל וזול לנו (יחסית) לנהל את הדיון בארץ. 

במידה והצד השני מתעקש על מדינת המוצא שלו, כדאי להסכים על מדינה שלישית, אשר היא "לא נוחה באופן שווה" לשני הצדדים ומאפשרת התדיינות באנגלית.

מומלץ גם לבחור במנגנון של בוררות על פני שיפוט ממספר סיבות:

  • מהיר וזול יותר, למרות עלויות הבוררות הגבוהה יחסית לאגרת בית המשפט

  • בסיומו של התהליך, תוכלו להמשיך בשותפות, כי הבורר גם יסייע לגשר על הפערים ביניכם

איך להתמודד עם אי עמידה ביעדים מצד השותף העסקי?

November 23, 2017

כמעט בכל הסכם עסקי, נוצרים פערים בין השותפים עקב ביצועים ואי עמידה ביעדי מכירות.

אנו ממליצים על שלושת המבחנים להפרה:

  • כלכלית: מהו הנזק שנגרם כתוצאה מההפרה? האם הוא סביר? האם יש הצדקה לכך (מתחרים, מצב שוק, שינוי רגולטורי, כוח עליון)?

  • אתית: האם סיפקנו לשותף שלנו את כל כלי העבודה והתנאים להצליח במכירה (חומרים שיווקיים, הדרכות מקצועיות, התאמת המוצרים לצרכי השוק, דוגמאות)? האם הכשלים של השותף הם באמת באשמתו?

  • משפטית: מהם הסעיפים בהסכם אותם הפר השותף? האם תביעתנו תוכל לזכות בבית משפט? האם יש לנו מסמכים תומכים (סיוע לשותף, דוחות תקופתיים אודות ביצועי השותף והפער מול ההתחייבות, התראות על אי-עמידה במכסות)?  

בכל מקרה, לפני הגשת תביעה, כדאי לתת עדיפות לפישור או גישור, כעל מנת שתוכלו להמשיך לעבוד גם בעתיד.
לסיום התהליך, מומלץ לקיים דיון הערכה, ניהול ומיזעור נזקים.

איך לגדר הסכמי הפצה בינלאומיים?

November 23, 2017

בכריתת הסכמי הפצה, אנו נוטים לתת בלעדיות גורפת למפיץ.

אולם גם השותף העסקי המוצלח ביותר, אינו יכול לכסות בהצלחה מכירות למגזר הקימעונאי, העסקי והממשלתי. לעיתים היתרון שלו הוא בפלח שוק, בטריטוריה או בקו מוצרים מסוים.

 

לכן יש חשיבות עליונה להגביל את זכויות ההפצה למגזר, מדינה (או פרובינציה, חבל ארץ), מוצרים וכמובן תקופה.

באופן זה, נוכל לגייס מספר שותפים עם התמחות בכל פלח, מוצר ואיזור ולמקסם את ביצועי החברה במדינה!

1 / 1

Please reload

WikiSales

מצעידים אתכם להצלחה בינלאומית

הרצאות, הדרכות ופיתוח עסקי

Logo WikiSales

050-606-2000 

Skype: gabrielhayon

בית התעשיה, חדר 1318

המרד 29, תל-אביב, 61502

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn App Icon